1. Een samenleving waarin wij elkaar aanvaarden en respecteren.