3. Een samenleving waarin Mensen zich veilig, vertrouwd en geborgen voelen.