6. Een samenleving waarin de stem van elke burger wordt gehoord.