Abioui Mustapha / Oprichter en voorzitter van PV&S

Drie thema’s dragen het PV&S programma:

  • Duurzaam Samenleven

  • Rechtvaardigheid en Ethiek

  • Creëren van Rijkdom en Waarden

    De drie thema’s, die op alle punten van het programma betrekking hebben, krijgen vorm dankzij een nieuwe methodologie die PV&S wil invoeren, dat het gaat om onderwijs, economie, veiligheid, justitie, sociale zekerheid, milieu en mobiliteit, gezondheid en welzijn, immigratie en geloof.

 Een wetsvoorstel wordt vandaag door alle politieke partijen vanuit drie invalshoeken bekeken. Een economische filter, een wetenschappelijke filter en een sociologische filter. PV&S wil dit wetgevingsproces vervolledigen met een vierde filter, het overtuigingsfilter. Vrede tussen en de verdediging van alle burgers vereisen deze prijs.

België is democratisch, één en sterk. Gelijkheid tussen alle burgers staat centraal, mannen en vrouwen, jong en oud, Vlaams, Waals en Brussels, autochtonen en allochtonen, validen en minder validen, we zijn allemaal samen voor vrede. PV&S werkt voor duurzaam samenleven, het creëren van rijkdom en waarden, evenals voor gerechtigheid en ethiek in publieke aangelegenheden.

Luisteren en dialogeren vormen samen een essentieel onderdeel van het werk van PV&S.

Ons engagement als nieuwe politieke partij:

● Moskeeën te erkennen en subsidiëren zodat zij de middelen hebben om een actieve rol op te nemen in de samenleving.

Respect te hebben voor andermans religie en de daarbij horende rituelen (hoofddoek dragen, onverdoofd slachten, …)

Solidair te zijn met mensen in armoede en zorgen voor gelijkheid en gelijke kansen.

Te zorgen voor toegankelijk onderwijs voor iedereen.

Te pleiten voor een efficiënter en milieuvriendelijker systeem voor vuilnisophaling zodat de burgers zich dagelijks van hun afval kunnen ontdoen.

Te stoppen met het genetisch manipuleren van voedingswaren en betere controle op voedingsadditieven.

Te pleiten voor een rechtvaardige samenleving die internationale rechtvaardigheid bevordert.

● ...